Ky pyetesor ka per qellim te ndihmoje per te kuptuar me mire problematikat me te cilat perballen profesionistet te cilet japin nje kontribut te cmuar dhe te pazevendesueshem ne realizimin e filmave. Jo gjithmone ky kontribut eshte i vleresuar ashtu sic duhet dhe shpesh here zeri i tyre nuk degjohet. Ky pyetesor synon te percjelle ne QKK situaten dhe opinionin tuaj. Na mundesoni nepermjet ketij komunikimi per te qene me prane jush dhe problemeve tuaja.

 
Emri dhe mbiemri juaj ne kete pyetesor kerkohet vetem per te mos lejuar abuzimin me anonimitetin. Konsideratat dhe vleresimet tuaja ne kete pyetesor do te mbeten konfidenciale. Vetem te dhenat qe ju do te jepni mund te perdoren per statistika. Keto statistika do te na ndihmojme per te ndertuar nje studim se cfare duhet te bejme per te permiresuar situaten ne sektorin e prodhimit dhe per t'ju ndihmuar.

 
Emri Mbiemri

 
Profesioni juaj

 
Titulli i filmit te fundit per te cilin keni punuar

 
Emri i regjisorit te filmit

 
Emri i producentit te filmit

 
Emri i producentit eksekutiv

 
Emri i Shtepise Kinematografike

 
Cfare funksioni ju keni mbuluar ne realizimin e ketij filmi?

 
Sa dite keni punuar per kete film?

 
Sa ore ne dite minimumi?

 
Sa ore ne dite maksimumi?

 
Sigurimet shoqerore i keni paguar ne filmin e fundit qe keni realizuar?


 
Nese ne filmin e fundit e keni paguar sigurimet shoqerore, kush i ka paguar?


 
Sigurimin shendetesor e kishit te paguar ne filmin e fundit?


 
Nese ne filmin e fundit e keni paguar sigurimin shendetesor, kush e ka paguar?


 
Jeni te kenaqur nga produksioni per ushqimin qe konsumoni?


 
Nese keni xhiruar larg shtepise tuaj, jeni te kenaqur me kushtet e fjetjes qe ka ofruar produksioni?


 
Keni nenshkruar nje kontrate me produksionin kur jeni punesuar ne stafin e filmit?


 
Ne kontrate parashikohej pagesa juaj?


 
Pagesa juaj eshte kryer korrektesisht nga produksioni?


 
Pagesa juaj eshte kryer me para ne dore apo nepermjet bankes?


 
Nese keni punuar pa pagese, kjo ka qene zgjedhja juaj?


 
Sa ka qene pagesa juaj ditore me e larte?

 
Sa ka qene pagesa juaj ditore me e ulet?

 
Sa ka qene pagesa juaj me e larte javore?

 
Sa ka qene pagesa juaj me e ulet javore?

 
Sa ka qene pagesa juaj me e larte ne total dhe ne cilin film ka ndodhur kjo?

 
Sa ka qene pagesa juaj me e ulet ne total dhe ne cilin film ka ndodhur kjo?

 
Si e vleresoni pagesen tuaj ne filmin e fundit?


 
A jeni te informuar rreth buxhetit total te filmit per te cilin keni punuar?


 
A jeni ne dijeni te shifres se financuar nga qkk per kete film?


 
A keni tentuar te merrni nje informacion rreth buxhetit te ketij filmi?


 
Nese po, ku keni tentuar?


 
Cfare pergjigje keni marre? Shkruani shifren e buxhetit qe ju eshte komunikuar

 
Shkruani shifren qe ju besoni se ky film ka realisht ne buxhetin e tij.

 
Si e konsideroni buxhetin e filmit per te cilin keni punuar?


 
Sipas jush si i ka shpenzuar produksioni buxhetin?


 
A ka patur shpenzime qe ju duken te ekzagjuara?


 
Nese po ne cilet zera mendoni se eshte shpenzuar shume pa qene e nevojshme?

 
A ka zera qe duheshin financuar me shume? Renditini ju lutemi

 
Ne sa realizime filmi keni marre pjese si profesionist?

 
Renditni titujt e filmave ku keni marre pjese

 
Ne cilin film jeni paguar me pak?

 
Ne cilin film jeni paguar me shume?

 
Ne cilin film keni perjetuar nje mardhenie me te mire njerezore me produksionin?

 
Ne cilin film keni perjetuar nje mardhenie jo te mire njerezore me produksionin?

 
Ne cilin film keni konstatuar nivelin profesjonal me te larte te organizimit dhe menaxhimit?

 
Ne cilin film keni konstatuar nivelin profesional me te ulet te organizimit dhe menaxhimit?

 
Cili eshte producenti juaj i preferuar?

 
Cili eshte producenti me te cilin nuk do te deshironit te punonit perseri?

 
Renditini me radhe producentet me te cilet keni punuar duke vendosur ne krye te listes producentet me te mire sipas jush.

 
Nese do krijonit nje staf produksioni ideal Cilet emra profesinistesh do te zgjidhmit? Krijo nje liste me emra dhe profesionin ne krah. Mund te zgjidhni vetem nje profesionist per nje funksion ne stafin e filmit

 
Mendoni se duhet krijuar nje organizem per mbrojtjen e te drejtave te profesjonisteve te filmit?


 
Ne rast se po, ju do te anetaresoheshit ne te?


 
Sa jeni te informuar rreth aktivitetit te qkk


 
Cili eshte burimi juaj kryesor i informimit per aktivitetin e QKK


 
A jeni te informuar sa projekte kinematografike financon QKK ne vit?


 
A e dini sa ka qene buxheti vjetor ne vitin 2014?


 
Sa ka qene buxheti i QKK-se ne vitin 2014?

 
Sa ka qene buxheti i QKK-se ne vitin 2015?

 
Sa ka qene buxheti i QKK-se ne vitin 2016?

 
A jeni te informuar sa eshte buxheti vjetor i QKK-se per vitin 2017?


 
Nese po, sa eshte?

 
A jeni te informuar sa projekte kinematografike ka financuar gjithesej QKK me buxhetin e vitit 2016?

 
Sa filma te gjate jane financuar ne vitin 2016?

 
Sa filma te shkurter jane financuar ne vitin 2016?

 
Sa filma dokumentare jane financuar ne vitin 2016?

 
Sa filma anomacion jane financuar ne vitin 2016?

 
Sa festivale filmi jane financuar ne vitin 2016?

 
A jeni te informuar per aktivitete te tjera qe organizon QKK


 
Renditni disa nga aktivitetet per te cilat jeni te informuar

 
Ju falenderojme per kontributin tuaj dhe ju sigurojme qe fale ketij pyetesori QKK do te punoje per krijimin e kushteve me te mira ne pune per ju. Shpresojme te gjejme gjithashtu edhe bashkepunimin e cdo producenti dhe shtepie kinematografike ne kete inisiative qe ka per qellim krijimin e nje klime pozitive ne mardheniet produksion-staf qe eshte nje nga elementet me te rendesishem per siguruar mbarevajtjen dhe kualitetin e cdo produksioni.

Powered by Typeform